[English below] VNG ĐỒNG HÀNH CÙNG STARTER VÀ CỘNG ĐỒNG 3 MÔN PHỐI HỢP TẠI VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2021

22/03/2021 485

VNG chính thức trở lại là nhà tài trợ chiến lược của IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2021. Đồng hành cùng sự kiện và thúc đẩy tinh thần vận động, sống khỏe, VNG tổ chức nhiều hoạt động và hỗ trợ hấp dẫn dành riêng cho nhân viên, đối tác và cộng đồng 3 môn phối hợp.

Một trong những niềm tự hào lớn của VNG trong các hoạt động cộng đồng chính là việc tiên phong và góp phần đưa giải đấu danh giá IRONMAN 70.3 về tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2015. Qua 5 mùa giải, VNG cũng là một trong những công ty công nghệ đóng góp số lượng “Ironman” nhiều nhất.

Để khuyến khích và tạo điều kiện cho Starter tham gia VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2021, VNG tổ chức các hoạt động đồng hành cùng Starter và cộng đồng 3 môn phối hợp:

1. TÀI TRỢ VNG IRONMAN TEAM
👉 Starter khi đăng ký tham gia VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM sẽ được VNG hỗ trợ:
– Chi phí đăng ký tham gia cuộc thi.
– Tri-suite (trang phục chuyên dụng thi đấu 3 môn phối hợp của VNG).
– 70% chi phí tham dự chương trình Training Camp (tập luyện thi đấu) do các huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn.
– Các buổi Brick (tập luyện 3 môn) tại VNG Campus.

👉 Con em của Starter khi đăng ký tham gia IRONKIDS VIỆT NAM sẽ được VNG hỗ trợ:
– Chi phí đăng ký tham gia cuộc thi.
– Áo VNG Run dành cho Starter nhí.

📌 Link đăng ký: http://bit.ly/VNGIRONMAN-team

👉 VNG sẽ hỗ trợ Tri-suit VNG Team 2021 (trang phục chuyên dụng thi đấu 3 môn phối hợp) có trị giá 2,000,000 đồng dành cho Starter và bạn bè, đối tác:
– Starter VNG sẽ được miễn phí 100%
– Bạn bè, đối tác của VNG sẽ được ưu đãi 50%.

📌 Link đăng ký và hướng dẫn: http://bit.ly/VNGIRONMAN-trisuit

2. INFODAY: IRONMAN KHÔNG CẦN GIÁP SẮT
InfoDay là buổi chia sẻ thông tin và trải nghiệm về IRONMAN 70.3 VIỆT NAM, do VNG tổ chức dành cho Starter và những ai quan tâm, có dự định tham gia giải đấu.

Khi tham gia INFODAY, bạn sẽ được lắng nghe và gặp gỡ:
– Giới thiệu về VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM và luật thi đấu từ Đại diện BTC.
– Kế hoạch tập luyện 6 tuần để hoàn thành IRONMAN 70.3 từ Cô giáo Phạm Thúy Vi – nữ VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất tại IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2019.
– Kinh nghiệm thi đấu và lịch trình tập luyện của VNG Tri Club từ anh Trịnh Hồng Minh.
– Starter có thành tích xuất sắc tại  IRONMAN 70.3 VIỆT NAM.
– Các lớp training sức bền giúp Starter hướng đến VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM từ đại diện UpFit.
– Các hoạt động, ưu đãi của VNG dành cho Starter và bạn bè, đối tác khi tham gia giải đấu.
– Đăng ký tham gia và ghép đội.

⏰ Thời gian: 16h00 thứ Tư ngày 24/3/2021.
📍 Địa điểm: VNG Campus, Training Room (kế bên The Coffee House).
📌 Link đăng ký: http://bit.ly/VNGIRONMAN-InfoDay

3. BRICK WORKOUT
Chuỗi tập luyện hướng tới VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2021 với các cự ly tăng dần, được tổ chức bởi VNG Tri Club.
– Buổi 1 – 04/04/2021: Cự ly Olympic – bơi 1.500m, đạp 40km, chạy 10km.
– Buổi 2 – 25/04/2021: Cự ly tăng thành tích – bơi: 1.900m, đạp 70km, chạy 12-15km.
– Buổi 3 – 02/05/2021: Luyện tập trước giải – đạp 30km, chạy 5km.

⏰ Thời gian: buổi sáng từ 6h00, buổi chiều từ 17h30.
📍 Địa điểm: VNG Campus.
📌 Tham gia nhóm VNG Tri Club TẠI ĐÂY để theo dõi và cập nhật lịch trình tập luyện.

4. TRAINING CAMP
Chương trình tập luyện thi đấu thực tế IRONMAN 70.3 do VNG Tri Club phối hợp cùng cộng đồng BoiDapChay và Stop And Go Bình Thuận tổ chức.
⏰ Thời gian: 17 – 18/4/2021.
📍 Địa điểm: Bình Thuận.
👉 Lịch trình:
– Ngày 1: Hướng dẫn kỹ thuật và làm quen với bơi biển.
– Ngày 2: Tập luyện thi đấu 3 môn phối hợp bơi, đạp và chạy.

Starter và bạn bè, đối tác đã đăng ký tham gia VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2021 được VNG hỗ trợ 70% chi phí tham gia Training Camp (bao gồm chi phí di chuyển, ăn, lưu trú tại resort Stop And Go Bình Thuận).

Mức phí còn lại:
500,000 VNĐ/ người.

📌 Tham gia nhóm VNG Tri Club TẠI ĐÂY để theo dõi và đăng ký tham gia Training Camp.

👉 Thông tin về VNG IRONMAN 70.3 VN: https://www.ironman.com/im703-vietnam

Nếu Starter cần tìm hiểu thêm thông tin hoặc có thắc mắc liên quan đến các hoạt động thuộc VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM, Starter vui lòng liên hệ CBC Team hoặc domain chinm@vng.com.vn (Mr. Minh Chí).

——–
VNG SUPPORTS STARTERS AND TRIATHLON COMMUNITY IN VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM

VNG officially returned as a title sponsor of IRONMAN 70.3 VIETNAM 2021. Accompanying the event and promoting the sports movement and healthy living, VNG organizes attractive activities for Starters,  partners and triathlon communities.

One of the big pride of VNG in community engagement is to pioneer and contribute to bringing the prestigious IRONMAN 70.3 to Vietnam for the first time in 2015. Over 5 races, VNG is one of the technology companies contributing the most number of “Ironman”.

In order to encourage and create conditions for Starter to join VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM 2021, VNG organizes activities to accompany Starter and triathlons community:

1. SPONSOR IRONMAN VNG TEAM
👉 Starter registering VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM will be supported by VNG:
– 100% registration fee.
– Tri-suite (specialized race clothing for triathlon competition designed by VNG).
– 70% registration fee to attend Training Camp (practical training program) guided by professional coaches.
– Brick Workout series (practice Swim – Bike – Run) at VNG Campus.

👉 Starter’s children registering IRONKIDS VIETNAM will be supported by VNG:
– 100% registration fee.
– VNG Run Club T-shirt uniform for Starter kids.

📌 Registration link: http://bit.ly/VNGIRONMAN-team

👉 VNG will support Tri-suit VNG Team 2021 (worth 2,000,000 VND) for Starter, friends and partners:
– VNG Starter will be received a free tri-suit.
– VNG’s friends and partners will be received a 50% discount on the tri-suit.

📌 Registration link: http://bit.ly/VNGIRONMAN-trisuit

2. INFODAY: IRONMAN WITHOUT AN IRON ARMOR
InfoDay is an information and experience sharing workshop about IRONMAN 70.3 VIETNAM, organized by VNG for Starter and those who are interested in or intend to join the race.

When joining INFODAY, you will be listened to and met:
– Introduction about VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM and competition rules from Representative of the organizer.
– 6-week training plan to complete IRONMAN 70.3 from Teacher Pham Thuy Vi – Vietnamese female athlete with the best performance at IRONMAN 70.3 VIETNAM 2019.
– Competitive experience and VNG Tri Club’s training schedule from Mr. Trinh Hong Minh, Starter has an excellent record at IRONMAN 70.3 VIETNAM.
– Endurance training classes help Starter toward VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM from UpFit representative.
– VNG’s offers and support activities for Starter, friends and partners when participating in the race.
– Register for VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM and gather a relay team.

⏰ Time: 16:00 Wednesday, March 24, 2021
📍 Location: VNG Campus, GYM UPFIT
📌 Registration link: http://bit.ly/VNGIRONMAN-InfoDay

3. BRICK WORKOUT
Training series towards VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM 2021 organized by VNG Tri Club.
– Session 1 – April 4, 2021: Olympic distance – 1,500m swim, 40km bike, 10km run.
– Session 2 – April 25, 2021: Last training – 1,900m swim, 70km bike, 12-15km run.
– Session 3 – May 2, 2021: Practice transition – 30km bike, 5km run.

⏰ Time: morning from 6:00, afternoon from 17:30.
📍 Location: VNG Campus.
📌 Join VNG Tri Club HERE to follow the schedule and registration.

4. TRAINING CAMP
IRONMAN 70.3 practical training program, organized by VNG Tri Club, BoiDapChay Club and Stop And Go Binh Thuan resort.

⏰ Time: April 17 – 18, 2021.
📍 Location: Binh Thuan.
👉 Schedule:
– Day 1: Technical guidance and get familiar with sea swimming.
– Day 2: Practice competition with swim, bike and run.

Starter and friends registering VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM 2021 are supported 70% fee of attending Training Camp (including expenses for travel, meals and accommodation at Stop And Go Binh Thuan resort).

Remaining fee: 500,000 VND/ person.

📌 Join VNG Tri Club HERE to follow the schedule and registration.

👉 Information about VNG IRONMAN 70.3 VN: https://www.ironman.com/im703-vietnam

If Starter needs more information related to VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM activities, please contact CBC Team or domain chinm@vng.com.vn (Mr. Ho Chi Minh) for support.

START