[Infographic] Team FA – Lý lịch trích ngang

20/08/2015 1,563

Team FA (Finance Accounting) là một trong những team nhân sự quan trọng của VNG. Team với hơn 40 thành viên vẫn luôn luôn nỗ lực làm việc để có thể hỗ trợ cho các Clickers về mặt tài chính, kế toán một cách thuận lợi và tốt nhất. Hãy tìm hiểu về team FA thông qua bài tin ảnh dưới đây.

1-conflict-copy_1440401086656_block_0

1-conflict-copy_1440401086656_block_1

1-conflict-copy_1440401086656_block_2

1-conflict-copy_1440401086656_block_3

1-conflict-copy_1440401086656_block_4

1-conflict-copy_1440401086656_block_5

Click!