Goal setting 2020 – Kỳ thiết lập mục tiêu mới đã đến

16/03/2020 57

Bắt đầu từ năm 2020, việc thiết lập mục tiêu công việc và quy trình đánh giá cuối năm sẽ có nhiều nội dung đổi mới. Chính vì vậy Starter hãy đọc kỹ nội dung sau đây để hoàn thành việc thiết lập mục tiêu cho năm nay theo 3 tiêu chí nhanh – đúng – đủ nha.

  • Một số thay đổi trong năm nay, Starter lưu ý:

1. Số lượng mục tiêu (objective) yêu cầu
Mỗi cá nhân đăng ký trên hệ thống (PM tool) tối thiểu từ 3 mục tiêu đến tối đa 7 mục tiêu (không áp dụng cho KPI).
2. Đặt tỷ trọng (%) của mục tiêu (objective)
Mỗi mục tiêu được giới hạn tỷ trọng tối thiểu từ 10% đến tối đa 70% (không áp dụng cho KPI).
3. Khóa quyền đăng ký mục tiêu
– Sau thời hạn quy định, hệ thống sẽ tự động khóa quyền đăng ký mục tiêu đối với nhân viên chưa hoàn thành đăng ký mục tiêu trên hệ thống. Nhân viên cần phải trực tiếp yêu cầu Dept head thao tác trên PM tool để mở lại quyền đăng ký mục tiêu.
– Cá nhân không có mục tiêu đăng ký trên hệ thống sẽ không được tham gia đánh giá thành tích cuối năm và chịu ảnh hưởng bởi các quy định liên quan.
4. Thiết lập mục tiêu dành cho Starter mới hoàn thành thời gian thử việc 
Starter vừa hoàn thành thời gian thử việc (hoặc CTV vừa được lên chính thức) sẽ nhận được email yêu cầu về thiết lập mục tiêu cho thời gian còn lại của năm, kèm các tài liệu hướng dẫn khác.
5. Tự đánh giá KPI
Starter sẽ được yêu cầu thực hiện “tự đánh giá” cho từng KPI của mình theo thang điểm S,A,B,C,F.
6. Quyết định nhân sự
Đối với cá nhân không hoàn thành công việc (có kết quả đánh giá là C hoặc F) sẽ buộc phải chịu Quyết định nhân sự theo kết quả tương ứng như sau:

  • Những việc Starter cần làm là:

1. Từ 17/03 – 23/03: Trao đổi với cấp quản lý trực tiếp hoặc Dept head để được chia sẻ về mục tiêu của phòng ban hoặc của nhóm.
2. Từ 23/03 – 27/03: Xây dựng các mục tiêu công việc cá nhân để hỗ trợ cho mục tiêu chung của phòng ban hoặc của nhóm. Thảo luận với cấp quản lý trực tiếp để đồng thuận các mục tiêu.
3. Từ 27/03 – 10/04: Đăng ký các mục tiêu cá nhân lên hệ thống PM tool tại Mysite tại mục “Quản lý kết quả công việc” và thông báo cấp quản lý để phê duyệt.

* Lưu ý: 
– Sau ngày 10/04/2020, hệ thống PM tool sẽ tự động khóa quyền đối với starter chưa đăng ký mục tiêu. Nếu cần trợ giúp, Starter hãy yêu cầu Dept head.
– Để được hướng dẫn cách xây dựng mục tiêu và đăng ký mục tiêu, Starter hãy tham khảo tài liệu tại HR Portal.

START