Chiêu sinh chương trình 1st-Line Manager Development 2018

28/02/2018 140

Sau những thành công trong việc thay đổi và phát triển năng lực quản lý của các 1st-line managers tại VNG trong 2 năm qua, chương trình 1st-Line Manager Development tiếp tục được thực hiện trong năm 2018 với mong muốn hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các manager của VNG trên con đường trở thành những nhà quản lý chuyên nghiệp.

1. Đối tượng học viên:

Các nhân viên lần đầu tiên giữ vai trò quản lý (team leaders), chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa được trang bị kỹ năng quản lý một cách bài bản.
Các nhân viên dự kiến sẽ promote lên làm ở vị trí có quản lý nhân viên trong vòng 6 tháng tới.

Các managers đã làm quản lý, có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn còn những điểm cần cải thiện về kỹ năng quản lý

2. Điều kiện tham gia khóa học: đang hoặc sẽ quản lý ít nhất 1 nhân viên (kể cả CTV, Intern) trong thời gian tham gia chương trình

3. Thời lượng và thời gian chương trình:

Kỹ năng quản lý cơ bản sẽ được đào tạo chính thức trên lớp với thời lượng 05 ngày không liên tục trong vòng 02 tháng ( Cách 2 tuần học 1 kỹ năng)

Theo dõi coaching trong vòng 06 tháng tiếp theo ở cả 2 hình thức: Huấn luyện cá nhân; Huấn luyện nhóm

4. Nội dung khóa học & qui trình đăng ký:

 

5. Tham khảo thông tin phản hồi về kết quả của chương trình 1st-LMD 2017: LINK

Các managers hoặc Starter là đối tượng học viên của chương trình này và đủ điều kiện để tham gia vui lòng gửi email Xin duyệt nhu cầu đào tạo đến Line manager của mình (CC trangpk@vng.com.vn – HR) trước ngày 28/02/2018, sau khi Line manager duyệt qua email, HR sẽ sắp xếp việc phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) và lập danh sách để mời Starter tham gia khóa học.

HR

Facebook Comments