[VNG18 STARVERSE] Hướng dẫn sử dụng YoVerse Market

31/08/2022 336

YoVerse Market hỗ trợ 2 phương thức để đăng bán NFT bao gồm:
Bán ngay với giá cố định (Fixed Price)
– Đấu giá (Timed Auction)
Sau khi liên kết thành công, Starter có thể truy cập vào mục My profile. Mục My profile sẽ bao gồm các tab thông tin sau:
– Owned: bao gồm các NFT mà Starter đang sở hữu trong ví.
– On Market: bao gồm các NFT mà Starter đang đăng bán trên YoVerse Market.
– Bids: bao gồm các NFT mà Starter đang tham gia đấu giá và các NFT Starter sở hữu được đăng bán bằng phương thức đấu giá.
– Offers: bao gồm các NFT mà Starter đang tham gia chào giá (Make Offer) và các NFT mà Starter sở hữu mà có người chào giá (Make Offer).
– Liked: bao gồm các NFT mà Starter đã nhấn nút thả tim. Starter có thể thả tim cho chính NFT của mình.

1. Bán ngay với giá cố định (Fixed Price)
a. Cách đăng bán NFT
Điều kiện hợp lệ để đăng bán: Starter sở hữu ít nhất một NFT và đã thực hiện liên kết ví YoVerse với trang web sự kiện.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Starter truy cập vào tab Owned để xem lại các NFT mình đang sở hữu.
Bước 2: Starter có thể đăng bán nhanh bằng cách bấm vào nút “Place on Market” trên các NFT trong tab Owned hoặc có thể bấm vào từng NFT rồi chọn nút “Place on Market”.
Cách 1: Starter chọn nút Place on Market trên 1 NFT bất kỳ.

Cách 2: User chọn Place On Market tại màn hình chi tiết của 1 NFT bất kỳ.


Bước 3: Tại màn hình đăng bán NFT sẽ xuất hiện các thông tin sau
– Duration (mục số 1): khoảng thời gian đăng bán. Thời gian đăng bán tối đa với phương thức Fixed Price là 90 ngày tính từ thời điểm trên thiết bị của Starter. Thời hạn đăng bán tối thiểu là 1 giờ.
– Price (mục số 2): giá bán. Giá đăng bán phải lớn hơn 0 và chỉ điền 2 chữ số sau dấu thập phân.
– Fees: phí giao dịch. Hiện tại Starter không mất phí khi thực hiện giao dịch trên YoVerse market.
Starter cập nhật đầy đủ thông tin ở mục số 1 và 2. Sau đó, Starter có thể bấm nút Place on market (mục số 4) để tiến hành xác thực đăng bán. Nếu Starter không muốn đăng bán nữa, có thể bấm nút Cancel (mục số 3) để đóng màn hình.

Bước 4: Xác thực trên ứng dụng YoVerse Wallet.
Sau khi Starter bấm nút “Place on market”, thông báo yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ được gửi về thiết bị của Starter. Starter hãy bấm vào thông báo hoặc mở YoVerse Wallet. Sau đó nhập mật khẩu để xác thực đăng bán.
Sau khi xác thực thành công, giao dịch đăng bán sẽ được xử lý. Ngay khi giao dịch xử lý thành công, YoVerse Market sẽ hiển thị trang chi tiết NFT của Starter vừa xác thực đăng bán.
Lưu ý: Sau khi xác thực đăng bán, NFT của Starter sẽ được chuyển đến địa chỉ ví liên kết YoVerse Market. NFT của Starter sẽ được chuyển về ví trong trường hợp thời hạn đăng bán hết hạn hoặc Starter huỷ đăng bán. 

b. Cách huỷ đăng bán NFT
Sau khi đăng bán thành công, NFT của Starter sẽ được chuyển sang tab On Market. Vì thế, để thực hiện việc huỷ đăng bán NFT, Starter hãy truy cập vào My Profile của mình trên YoVerse Market và tìm đến NFT muốn gỡ bán khỏi sàn.
Bước 1: Starter bấm vào nút “Remove from market” trên thẻ NFT trong tab My Profile/On Market hoặc nút tương tự trong màn hình chi tiết của NFT đó.
Cách 1: Remove from market từ màn hình chi tiết của NFT.

Cách 2: Remove from market từ màn hình trong My Profile


Bước 2: Starter bấm vào nút Continue On Wallet để xác thực huỷ đăng bán NFT khỏi YoVerse Market.

Starter sẽ nhận thông báo yêu cầu xác minh huỷ đăng bán trên ứng dụng ví của mình. Starter hãy bấm vào thông báo hoặc mở ứng dụng YoVerse Wallet. Sau đó nhập mật khẩu để xác thực đăng bán.
Bước 3: Sau khi giao dịch huỷ đăng bán được xử lý thành công. NFT của Starter sẽ được chuyển về ví. Trên YoVerse Market, NFT vừa được huỷ đăng bán sẽ quay về tab Owned.

Trong trường hợp thời hạn đăng bán kết thúc, YoVerse Market sẽ tự động gỡ NFT khỏi sàn và chuyển về ví của Starter. Trong trường hợp này, Starter sẽ không phải thực hiện xác minh trên ví.
c. Cách mua NFT
Bước 1: Để có thể mua NFT, Starter có thể mua nhanh bằng cách bấm vào nút “Buy now” trên thẻ NFT đó. Ngoài ra, Starter có thể xem chi tiết thông tin của NFT tại trang chi tiết NFT đó trước khi thực hiện mua ngay.
Bước 2: Màn hình yêu cầu xác thực mua ngay sẽ hiển thị. Trong trường hợp Starter không có đủ STAR để mua ngay, nút “Buy” sẽ không thể thao tác được.
Đối với các NFT mà Starter có thể mua ngay, Starter hãy xác minh đồng ý với điều khoản sử dụng YoVerse Market. Sau đó Starter bấm vào nút “Buy” để thực hiện xác minh giao dịch từ trên ứng dụng YoVerse Wallet.

Bước 3: Trên YoVerse Market, màn hình yêu cầu Starter thực hiện xác thực trên ví sẽ xuất hiện. Lúc này, 1 thông báo yêu cầu xác thực giao dịch sẽ được gửi đến thiết bị của Starter.
Bước 4: Sau khi xác thực giao dịch trên ví, giao dịch sẽ được xử lý. Ngay khi giao dịch thành công, YoVerse Market thông báo cho Starter đã mua và sở hữu thành công NFT. Lúc này NFT đã được chuyển về ví của Starter. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện đăng bán NFT này ngay lập tức.

2. Đấu giá (Timed Auction)
a. Cách tạo đấu giá cho NFT
Bước 1: Starter truy cập vào tab Owned để xem lại các NFT mình đang sở hữu. Chọn “Place on Market” để tạo đấu giá NFT.

Bước 2: Tại màn hình đăng bán NFT, chọn tab Timed Auction
Bước 3: Tại màn hình đăng bán sẽ hiển thị các thông tin sau
– Method (mục số 1): phương thức đấu giá (mục số 1). Hiện tại, YoVerse Market chỉ hỗ trợ đấu giá với phương thức “Sell to the highest bidder”, tức là người có đấu giá cao nhất sẽ là người được quyền sở hữu NFT.
– Duration (mục số 2): khoảng thời gian đấu giá. Thời gian đấu giá tối thiểu là 15 phút, tối đa là 30 ngày. Hệ thống sẽ chọn mặc định là 3 ngày tính từ thời điểm tạo đấu giá.
– Minimum bid increment (mục số 3): bước nhảy giá là mức chênh lệch giá tối thiểu so với giá cao nhất. Bước nhảy giá tối thiểu là 5%, tối đa là 10%. Hệ thống sẽ chọn mặc định là 5%.
– Starting price (mục số 4): mức giá khởi điểm. Loại token thanh toán được mặc định là STAR.
– Include Buy Now option (mục số 5): mức giá mua ngay là mức giá mà người tham gia đấu giá có thể sở hữu ngay NFT mà không cần đấu giá (không bắt buộc).

Starter cập nhật đầy đủ thông tin ở tất cả các mục trên. Sau đó, bấm nút “Place on market” (mục số 8) để tiến hành xác thực đấu giá. Nếu Starter không muốn đấu giá nữa, có thể bấm nút Cancel (mục số 7) để đóng màn hình.

Bước 4: Xác thực trên ứng dụng YoVerse Wallet.
Sau khi Starter bấm nút “Place on market”, thông báo yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ được gửi về thiết bị của Starter. Starter hãy bấm vào thông báo hoặc mở YoVerse Wallet. Sau đó nhập mật khẩu để xác thực đấu giá.
Những lưu ý khi tạo đấu giá trên YoVerse Market:
– Starter sẽ không phải chịu bất cứ khoản phí nào từ hệ thống.
– NFT của bạn sẽ được chuyển tới địa chỉ ví của YoVerse Market trong thời gian diễn ra đấu giá. Đồng nghĩa với việc Starter không thể chấp nhận Offer của NFT đó cũng như thực hiện các hành động khác, liên quan đến quyền sở hữu NFT.
– Starter chỉ có quyền huỷ đấu giá khi chưa có người nào tham gia đấu giá.
– Starter có thể theo dõi quá trình đấu giá tại tab Bidding History trong trang NFT Detail.
– Starter sẽ được nhận Token từ người thắng đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc
b. Cách huỷ đấu giá cho NFT
Starter chỉ có quyền huỷ đấu giá khi chưa có người nào tham gia đấu giá. Để huỷ đấu giá NFT, Starter chọn “Remove From Market” tại NFT card hoặc trong màn hình chi tiết của NFT (NFT Detail) > bấm “Continue on Wallet” để xác thực huỷ đấu giá NFT khỏi YoVerse Market.
Sau khi giao dịch huỷ đấu giá được xử lý thành công, NFT sẽ được chuyển về ví của Starter. Trên YoVerse Market, NFT vừa được huỷ sẽ quay về tab Owned.
*Lưu ý: Trong trường hợp thời gian đấu giá kết thúc mà không có ai tham gia đấu giá, YoVerse Market sẽ tự động gỡ NFT khỏi sàn và chuyển về ví của Starter. Trường hợp này, Starter sẽ không phải thực hiện xác minh trên ví.
c. Cách tham gia đấu giá NFT
Starter chỉ có thể tham gia đấu giá đối với những NFT đang có đấu giá và không phải do chính mình sở hữu. Những NFT đang có đấu giá có thể tìm thấy trên YoVerse Market bằng cách lọc những NFT có loại là “On Auction”. Để tham gia đấu giá, cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Chọn “Place Bid” tại NFT card hoặc trong màn hình chi tiết của NFT (NFT Detail).
Bước 2: Nhập giá trị muốn đấu giá, thỏa các điều kiện sau:
– Giá trị đấu giá phải lớn hơn 0,
– Giá trị đấu giá phải nhỏ hơn số STAR mà Starter đang sở hữu (Balance),
– Giá trị đấu giá phải lớn hơn hoặc bằng giá khởi điểm (nếu chưa có ai tham gia đấu giá),
– Giá trị đấu giá phải cao hơn mức giá Highest Bid tối thiểu là bằng bước nhảy giá.
Bước 3: Chọn đồng ý với điều khoản và điều kiện của YoVerse Market.
Bước 4: Bấm “Place Bid” và xác minh trên YoVerse Wallet của Starter.
Nếu mức đấu giá mà Starter đưa ra thỏa các điều kiện trên, Starter sẽ trở thành Highest Bid và tạm thời sở hữu NFT. NFT sẽ được sở hữu bởi người có mức giá cao nhất cho tới khi phiên đấu giá kết thúc. Nếu mức đấu giá mà Starter đưa ra lớn hơn hoặc bằng giá mua ngay (nếu có), Starter sẽ được quyền sở hữu ngay NFT đó và phiên đấu giá sẽ kết thúc.
Những lưu ý khi tham gia đấu giá:
– Token mà Starter có mức đấu giá cao nhất đấu giá sẽ tạm thời được giữ bởi YoVerse Market cho tới khi có người đấu giá cao hơn.
– Những Starter bị Outbid (tức có người đấu giá cao hơn) sẽ được hoàn lại Token về YoVerse Wallet.
– Nếu Starter tham gia đấu giá trong khoảng thời gian 10 phút cuối trước khi kết thúc đấu giá, thì thời gian kết thúc đấu giá sẽ được cộng thêm 10 phút.
– Starter sẽ không được quyền huỷ đấu giá đã tạo.
3. Chào giá (Make Offer)
a. Cách chào giá (Make Offer)
Starter có thể chào giá (Make Offer) đối với với các NFT đang ở trạng thái chưa mở bán (In Wallet) hoặc được mở bán (On Sale) trên YoVerse Market thông qua các bước sau:
Bước 1: Vào trang chi tiết của NFT bạn muốn chào giá, nhấn chọn “Make Offer”
Bước 2: Nhập vào mức giá mong muốn > đặt thời hạn kết thúc Offer > nhấn vào ô “Đồng ý với điều khoản của YoVerse Market”.
*Lưu ý: Sau thời gian kết thúc Offer, nếu chủ sở hữu NFT không chấp nhận Offer thì Offer sẽ tự động hủy. Ở mục Price, Starter không thể nhập số lượng STAR lớn hơn số dư ví hiện tại.
Bước 3: Vào ví YoVerse trên điện thoại > nhấn chọn chấp nhận thực hiện và nhập mật khẩu để xác nhận giao dịch.
Những lưu ý khi chào giá (Make Offer) cho 1 NFT:
– Ngay sau khi chào giá thành công, tài sản của Starter sẽ bị giữ lại bởi Smart Contract cho tới khi chủ sở hữu của NFT chấp nhận Offer hoặc Offer hết hạn.
– Nếu Offer của Starter hết hạn mà không được chấp nhận, STAR sẽ được chuyển lại về ví YoVerse của Starter.
– Nếu chủ sở hữu NFT chấp nhận Offer, NFT sẽ tự động chuyển vào ví YoVerse của Starter.
– Offer sẽ đi theo NFT, đồng nghĩa với việc bất cứ ai là chủ sở hữu của NFT sẽ được quyền chấp nhận Offer của NFT đó và Offer sẽ không mất đi nếu bị đổi chủ sở hữu.
– Chỉ có người tạo Offer mới được phép huỷ Offer đó.
b. Cách hủy Offer đã tạo đối với NFT
-Starter chỉ có thể huỷ Offer khi Offer đó chưa được chấp nhận. Sau khi huỷ Offer, STAR sẽ được tự động chuyển về ví YoVerse của Starter. Các bước để hủy Offer đã tạo như sau:
Bước 1: Vào trang chi tiết một NFT, kéo xuống mục Offers sẽ nhìn thấy danh sách Offer. Đối với Offer do mình thực hiện sẽ có hiển thị nút “Cancel”.
Bước 2: Nhấn Cancel > chọn “I understand, continue”.
Bước 3: Vào ví YoVerse, nhấn chọn chấp nhận thực hiện và nhập mật khẩu để xác hủy Offer.
c. Cách chấp nhận Offer của NFT
Starter chỉ có thể chấp nhận những Offer được đưa ra đối với NFT mà mình sở hữu. Để chấp nhận Offer, Starter vào trang chi tiết NFT > xem danh sách Offer được hiển thị ở mục Offers gồm các thông tin: giá được Offer, thời hạn kết thúc của Offer, người đưa ra Offer > Chọn “Accept” và vào ví để xác thực giao dịch. Sau khi chấp nhận thành công, NFT sẽ được chuyển cho người đưa ra Offer, Starter sẽ nhận được số STAR tương ứng.

_______
Mục lục hướng dẫn

1. Hướng dẫn bắt đầu và cách liên kết ví YoVerse (YoVerse Wallet)
2. Hướng dẫn tham gia Amazing Words
3. Hướng dẫn tham gia Amazing Race
4. Đấu giá NFT SMT Avatars

_______
Thông tin liên hệ
Để trao đổi và giao lưu trong quá trình tham gia sự kiện Starverse, Starter có thể tham gia các Group dưới đây:
 – Discord: https://discord.gg/WJ3V6jWfvV
 – Zalo: https://zalo.me/g/sooupq763 

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi livestream giải đáp thắc mắc trực tiếp tại kênh https://connect.vng.com.vn vào lúc 15h00 ngày 31/08/2022. Starter nhớ đón xem nhé!