VNG 13+1 Embracing Community – FAQ

26/06/2018 800

1. Làm thế nào để đăng kí dự án tham gia VNG 13+1 – Embracing Community?

“Nhóm dự án muốn tham gia VNG 13+1 Embracing Community chỉ cần thực hiện theo các bước sau:
– Bước 1: Nhóm dự án (Nhóm) phác thảo kế hoạch thực hiện và đưa ra Đề Xuất dự án + Dự trù ngân sách theo mẫu từ BTC.
– Bước 2: Nhóm đăng ký tham gia chương trình theo link https://bit.ly/2I8VNEj + upload các file trên lên 1 folder trên Onedrive của Starter là nhóm trưởng.
– Bước 3: Nếu dự án được đánh giá là tiềm năng, Nhóm dự án sẽ trình bày dự án trực tiếp trước BTC hoặc thông qua video clip giới thiệu do nhóm chuẩn bị.
– Bước 4: Nếu dự án được xét duyệt, Nhóm sẽ nhận được hỗ trợ (hình thức, đối tác, số tiền gây quỹ…) từ VNG để thực hiện dự án theo kế hoạch.
– Bước 5: Nhóm hoàn thành dự án và báo cáo kết quả. ”

2. Starter có được lựa chọn các tổ chức từ thiện khác để quyên góp, ngoài những tổ chức BTC gợi ý trong guideline không?

Nhóm dự án có thể tự do chọn một tổ chức thiện nguyện hoặc hoạt động cộng đồng (đối tượng thụ hưởng) để tiến hành hỗ trợ gây quỹ theo hình thức do nhóm tùy chọn. BTC chỉ gợi ý những tổ chức cộng đồng có uy tín cao để các nhóm dự án có thể tham khảo.

3. Có phải tất cả dự án được xét duyệt ? Ai là người quyết định dự án được chọn?

“VNG Community sẽ cân nhắc trên 4 tiêu chí (i) ý nghĩa dự án, (ii) tác động thực tế, (iii) tính khả thi và (iv) uy tính để đánh giá và lựa chọn dự án phù hợp. VNG Community tiến hành xét duyệt và lựa chọn dự án để có thể hỗ trợ cho các dự án thật sự mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng. Việc lựa chọn dự án sẽ do Hội đồng thẩm định bao gồm các anh chị Leaders/Managers yêu thích hoạt động vì cộng đồng:
– Anh Lê Hồng Minh – CEO
– Anh Bùi Minh Phương – Game Publishing Director, Head of Game Studio 1
– Anh Lê Trung Tín – Chief Accountant of Finance & Accounting
– Chị Trương Cẩm Thanh – Director of Operations, Payment Business
– Chị Vũ Thảo Di Cầm – Senior HR Operations Manager
– Chị Phan Thi Hoài Thu – External Affairs Director”

4. Thời gian thực hiện dự án có phải bắt buộc kết thúc trước tháng 9 không?

Nhóm dự án có thể gửi các kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn tùy theo tính chất của từng dự án. VNG Community giai đoạn 1 sẽ tiến hành quyên góp tỷ lệ 1:1 cho các nhóm hoàn thành xong việc gây quỹ trước ngày 23/9. Các dự án dài hạn chưa hoàn thành việc quyên góp trước 23/9 sẽ được VNG Community quyên góp trong giai đoạn hai bắt đầu từ tháng 10.

5. Số tiền mà dự án gây quỹ có giới hạn trong một khung nào không? VNG Community sẽ tài trợ tối đa bao nhiêu tiền?

Không có giới hạn về số tiền gây quỹ của từng dự án. VNG Community sẽ cân nhắc trên 4 tiêu chí đánh giá để tư vấn và đánh giá dự án, sau đó sẽ tiến hành quyên góp tỷ lệ 1:1 dựa trên số tiền mà Nhóm dự án đã quyên góp được.

6. Tiền vận hành của Dự án sẽ do Starter tự ứng trước để thực hiện?

“Sau khi được chọn từ vòng đánh giá, các dự án sẽ thực hiện theo hai giai đoạn chính:
(1) Nhóm dự án tiến hành gây quỹ trong khoảng thời gian đã được thống nhất sau vòng đánh giá.
(2) Sau khi gây quỹ được số tiền như đã thống nhất sau vòng đánh giá, VNG Community sẽ quyên góp thêm theo tỉ lệ 1:1 với số tiền nhóm dự án đã gây được. Nhóm dự án sẽ dùng số tiền này để thực hiện/vận hành hoạt động thiện nguyện/hoạt động cộng đồng cho nhóm đối tượng thụ hưởng đã đề ra trong kế hoạch. ”

START