Thông tin quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2016

08/02/2017 943

I. Đối tượng có thể ỦY QUYỀN CHO CÔNG TY QUYẾT TOÁN

Nếu bạn thuộc một trong hai trường hợp sau:

1. Có thu nhập từ tiền lương, tiền công DUY NHẤT tại Công ty.

2. Có thu nhập từ tiền lương, tiền công DUY NHẤT tại Công ty, đồng thời CÓ THÊM thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% hoặc 20% nhưng không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Bạn vui lòng thực hiện đúng hướng dẫn bên dưới:

II. Đối tượng TỰ QUYẾT TOÁN

Nếu bạn không thuộc một trong hai trường hợp có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN trong mô tả bên trên, hoặc bạn có nhu cầu tự làm quyết toán thuế, bạn vui lòng lưu ý thông tin sau:

Nhân sự hỗ trợ:
HỒ THỊ THANH NHÃ (Ms.) – Email: nhahtt@vng.com.vn (Ext: 1183)
NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH (Ms.) – Email: minhntn@vng.com.vn (Ext: 1401)

HR