Quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2017

02/01/2018 170

Phòng nhân sự xin thông báo về việc QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) năm 2017.

Đối tượng có thể ỦY QUYỀN CHO CÔNG TY QUYẾT TOÁN

Nếu bạn thuộc một trong hai trường hợp sau:

1. Có thu nhập từ tiền lương, tiền công DUY NHẤT tại Công ty;

2. Có thu nhập từ tiền lương, tiền công DUY NHẤT tại Công ty, đồng thời CÓ THÊM thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% hoặc 20% nhưng không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Bạn vui lòng thực hiện đúng hướng dẫn bên dưới:

Từ 02/01 đến 12/01/2018

 

Sau ngày 12/01/2018, phòng HR sẽ hiểu những Starter không nộp giấy UQQTT là những Starter thuộc trường hợp không đủ điều kiện/không có nhu cầu ủy quyền quyết toán

In và Nộp giấy Ủy quyền quyết toán thuế (“UQQTT”)

1/ Truy cập vào MYSITE

2/ In, Ký và nộp 01 bản chính cho MinhTQ2 (ext:1184, C&B Team Tầng 13 hướng Lê Đại Hành)

Cung cấp bản chính hóa đơn/chứng từ chứng minh các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học… cho MinhTQ2 (nếu có)
Từ 05/02 đến 09/02/2018

 

Sau ngày 09/02/2018, phòng HR sẽ thực hiện quyết toán thuế dựa trên thông tin đã tổng hợp trên Mysite nếu không có phản hồi khác

Kiểm tra bảng tính quyết toán thuế

1/ Truy cập vào MYSITE

2/ Chọn năm 2017 để kiểm tra thông tin trong bảng tính quyết toán 2017

Nếu có bất kỳ thắc mắc, liên hệ ngay NhaHTT (ext:1183) để được hỗ trợ.

(Lưu ý kiểm tra tình trạng Ủy quyền quyết toán và Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để đảm bảo không sơ sót)


Đối tượng TỰ QUYẾT TOÁN

Nếu bạn không thuộc một trong hai trường hợp có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN trong mô tả bên trên, hoặc bạn có nhu cầu tự làm quyết toán thuế, bạn vui lòng lưu ý thông tin sau:

Từ ngày 08/01/2018 Phòng HR cung cấp chứng từ cho các Starter có nhu cầu tự kê khai quyết toán thuế:

1/ Starter gửi email cho NhaHTT, ghi rõ Tên họ đầy đủ và Mã nhân viên.

2/ Trực tiếp đến gặp NhaHTT để nhận chứng từ theo lịch hẹn.

Từ 05/02 đến 09/02/2018

Sau ngày 09/02/2018, phòng HR sẽ thực hiện quyết toán thuế dựa trên thông tin đã tổng hợp trên Mysite

Kiểm tra thông tin Thu nhập năm 2017

1/ Truy cập vào MYSITE

2/ Chọn năm 2017 để kiểm tra thông tin được cung cấp

Nếu có bất kỳ thắc mắc, liên hệ ngay NhaHTT để được hỗ trợ

Trước ngày 31/03/2018 Starter tải phần mềm quyết toán thuế TNCN hiện tại – HTKK 3.4.1 trên Software Center để tự thực hiện quyết toán.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế và đóng tiền thuế phải đóng thêm (nếu có).

MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

Inline image 1Inline image 4

Nhân sự hỗ trợ:

HỒ THỊ THANH NHÃ (Ms.) – Email: nhahtt@vng.com.vn (Ext: 1183)

NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH (Ms.) – Email: minhntn@vng.com.vn (Ext: 1401)

Theo HR

Facebook Comments