Goal Setting 2019 – Các Starter nhớ làm nhé!

25/03/2019 685

Phòng nhân sự có thông báo về việc thiết lập mục tiêu công việc cho năm 2019. Theo đó các Starter cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Trao đổi với cấp quản lý trực tiếp của mình về mục tiêu của phòng ban và team mình.
  2. Chủ động xây dựng mục tiêu công việc của mình dựa trên mục tiêu công việc của phòng ban & team, dựa vào kỳ vọng và yêu cầu trực tiếp từ phía cấp trên, và mục tiêu phát triển của cá nhân.
  3. Ngày 29/3 là hạn chót của việc thiết lập mục tiêu công việc cho nên tất cả các phòng ban nhanh chóng hoàn tất nhé!
  4. Ngày 25/03 – 05/04: Starters thiết lập mục tiêu công việc trên hệ thống MySite (https://mysite.vng.com.vn/) ở menu “Quản lý kết quả công việc” như hình bên dưới:

Lưu ý : 
Starters tập trung thiết lập những mục tiêu/KPI liên quan đến CÔNG VIỆC vì trong quý 02/2019, VNG sẽ triển khai việc đưa CORE VALUES vào trong đánh giá Performance cuối năm.

Mọi thông tin và các hướng dẫn chi tiết sẽ được cập nhật cho các Starters vào đầu quý 2 nhé!

Nếu có câu hỏi, Starters có thể liên hệ cấp quản lý trực tiếp, trưởng phòng ban hoặc HRBP của bộ phận mình nha.

(Theo HR)