Game on! VNG IronMan 70.3 Vietnam 2022 – Mở đơn đăng ký cho đội VNG IronMan

23/03/2022 434

Sự kiện VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2022 chính thức quay trở lại với sự đồng hành của VNG – nhà tài trợ chiến lược. VNG tiếp tục lan tỏa tinh thần “đón nhận thách thức” mạnh mẽ hơn qua phong trào thể thao 3 môn phối hợp và “Embracing Challenges” cũng chính là thông điệp của mùa giải IRONMAN 70.3 VN 2022. 

Qua 5 mùa giải, VNG cũng là một trong những Công ty Công nghệ đóng góp số lượng “Ironman” đông đảo nhất. Để khuyến khích và tạo điều kiện cho Starter và cộng đồng tham gia, VNG tổ chức các hoạt động đồng hành: 

 1. TÀI TRỢ VNG IRONMAN TEAM 

? Starter khi đăng ký tham gia VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2022 sẽ được VNG hỗ trợ:
– Chi phí đăng ký tham gia cuộc thi.
– 100% VNG Tri-suit (trang phục chuyên dụng thi đấu 3 môn phối hợp của VNG) cho Starter tham gia.
– 50% chi phí tham dự chương trình Training Camp (tập luyện thi đấu) do các huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn.
– Các buổi Brick (tập luyện 3 môn) tại VNG Campus.
– Tham gia các lớp huấn luyện do CLB Bơi Đạp Chạy tổ chức. 

? Link đăng ký mua vé dành cho VNG IRONMAN Team 2022: https://forms.gle/pwKUT6dW8SfmZJgAA  

? Link đăng ký VNG Tri-suit (chỉ dành cho VĐV đăng ký mới trong 2022): https://forms.gle/jbmu58ackbXsVd3n8 

Lưu ý: Đối với Starter đã đăng ký tham gia cuộc thi trong năm 2021, ngoài VNG Tri-suit đã nhận thì Starter vẫn có thể tham gia vào những hoạt động tập luyện. 

Đặc biệt, một chiếc “deal khủng” dành cho bạn bè/ người thân của Starter khi đăng ký tham gia mới trong năm 2022 sẽ được VNG hỗ trợ 50% VNG Tri-suit (Số lượng giới hạn nên Starter chia sẻ nhanh với bạn bè của mình nhé).

VNG Tri-suit Design

2. BRICK WORKOUT 

Chuỗi tập luyện hướng tới VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2022 với các cự ly tăng dần, được tổ chức bởi VNG Tri Club. 

? Địa điểm: VNG Campus. 

⏰ Thời gian cụ thể sẽ được cập nhật tại VNG Tri Club 

 3. TRAINING CAMP 

Chương trình tập luyện thi đấu thực tế IRONMAN 70.3 do VNG Tri Club phối hợp cùng cộng đồng BoiDapChay và Stop And Go Bình Thuận tổ chức. 

⏰ Thời gian tổ chức: 01 – 02/4/2022. 

? Địa điểm: Bình Thuận. 

? Lịch trình:
Ngày 1: 
– Sáng: Thực hành bơi biển + Workshop về Dinh dưỡng
– Chiều: Workshop về Đạp xe và Phần chuyển tiếp
Ngày 2: Tập luyện thi đấu đầy đủ ba môn phối hợp bơi – đạp – chạy. 

? Phí đăng ký:
– Đối với Starter đã đăng ký tham gia VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM 2022 được VNG hỗ trợ 50% chi phí tham gia Training Camp (bao gồm chi phí di chuyển, ăn, lưu trú tại resort Stop And Go Bình Thuận).
– Mức phí còn lại: 1,300,000VNĐ/ người.
– Đối với bạn bè Starter tham gia Training Camp sẽ đóng mức chi phí 2,600,000VNĐ/ người cho cả chuyến đi. 

? Thông tin chuyển khoản:
– MSB bank – Chi nhánh Tân Bình – HCMC
– 04301010768929
– Nguyen Minh Chi
– SĐT (ZaloPay): 0946788665
– Content: VNG Training Camp _*FullName*_ Phone number (Ví dụ: Trisuit Nguyen Dinh Hieu 0937999xxx) 

? Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/9c1fLFbgEqGDUwaE9 
⏰ Thời gian đăng ký: Trước 28/03/2022.

Tham gia Cộng đồng VNG Tri Club để cập nhật thông tin về toàn bộ sự kiện và nắm bắt hình thức đăng ký tham gia chuỗi các hoạt động tập luyện.  

Starter có thể tìm hiểu thêm thông tin về VNG IRONMAN 70.3 VN: IRONMAN 70.3 Viet Nam

Nếu Starter cần giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động thuộc VNG IRONMAN 70.3 VIỆT NAM, vui lòng liên hệ CBC Team hoặc domain chinm@vng.com.vn (Mr. Minh Chí). 

———-

Eng ver – VNG IRONMAN 70.3 VN 2022 – VNG SUPPORTS STARTER TO JOIN NOW 

Dear Starter, 

VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM 2022 has officially returned with the companionship of VNG as title sponsor. The spirit of “embracing challenges” will be amplified even more strongly through this triathlon movement.

To encourage Starter & Friends to join VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM 2022, various activities are designed to support Starter, Friends:

1. SPONSOR TO VNG IRONMAN TEAM 

? Starter registering VNG IRONMAN 70.3 VN will be supported by VNG:
– 100% registration fee
– 100% VNG Tri-suit fee for Starter
– 50% Training Camp attendance cost
Brick Workout
– Training classes organized by BoiDapChay Club 

? Registration link for VNG IRONMAN Team 2022: https://forms.gle/pwKUT6dW8SfmZJgAA  

? Tri-suit registration link (only for new registrator in 2022): https://forms.gle/jbmu58ackbXsVd3n8  

Note: For Starter registered to participate in the competition in 2021, in addition to the received VNG Tri-suit, Starter can still participate in the training activities. 

Good deal for friends of Starter, when participating in a new registration in 2022, VNG will support 50% of VNG Tri-suit (first come first serve).

2. BRICK WORKOUT 

Training series towards VNG IRONMAN 70.3 VN 2021 organized by VNG Tri Club at VNG Campus. The timeline will be updated at VNG Tri Club 

3. TRAINING CAMP 

IRONMAN 70.3 practical training program, organized by VNG Tri Club, BoiDapChay Club and Stop And Go Binh Thuan resort, takes place on 01 – 02/04/2022 in Binh Thuan. 

? Agenda:
Day 1:
– Morning: Swim + Nutrition Workshop
– Afternoon: Bike and Transitions Workshop
Day 2: Practice full IRONMAN distance Swim – Bike – Run. 

? Registration fee:
– For Starters, VNG will support 50% of Training Camp cost (including transportation, meals and accommodation costs at Stop And Go Binh Thuan resort).
– The remaining fee: 1,300,000 VND/ Starter.
– Friends of Starter participating in Training Camp will pay 2,600,000 VND/ headcount for the whole trip. 

? Payment Information:
– MSB bank – Tan Binh branch – HCMC
– 04301010768929
– Nguyen Minh Chi
– Tel (ZaloPay): 0946788665
– Content: VNG Training Camp _*FullName*_ Phone number (Example: Trisuit Nguyen Dinh Hieu 0937999xxx) 

? Registration link for Training Camp: https://forms.gle/9c1fLFbgEqGDUwaE9 

⏰ Expiration date: Before 28/03/2022 

? Join VNG Tri Club HERE to follow the schedule and registration. 

? Learn more about VNG IRONMAN 70.3 VIETNAM 2022 event: https://www.ironman.com/im703-vietnam

If Starter needs any further information related to VNG IRONMAN 70.3 VN activities, please contact CBC Team or domain chinm@vng.com.vn (Mr. Minh Chí) for support. 

START