Cập nhật chính sách Cell phone, Taxi và Phúc lợi căn bản mới dành cho Starters

06/04/2016 851

Chính sách Cell phone, Taxi, Phúc lợi căn bản theo hệ thống cấp bậc mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2016.

Đinh mức cell phone và taxi dành cho Starters sẽ có sự thay đổi theo hệ thông cấp bậc như sau:

Untitled

Chính sách Phúc lợi căn bản:

Về chính sách Phúc lợi căn bản, có những benefit mở rộng cho CTV (thâm niên đủ 1 năm trở lên) như sau:

·         Hỗ trợ BH tai nạn 24/7. Nếu CTV có nhu cầu mua thêm BHSK thì đăng ký với HR

·         Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

·         Các hoạt động sinh hoạt tập thể: Year end party, sinh nhật công ty,…

·         Nâng mức thưởng lễ hằng năm từ 1,000,000 – 1,500,000

Start!