[English below] VNG Mind Challenges: Đồng đội hợp trí – Rinh quà hết ý

28/12/2022 453

VNG Mind Challenges (VMC) – hoạt động tiếp theo trong chuỗi sự kiện VNG Reply 2022 sẽ chính thức chào sân các bạn trong 2 số thử thách đặc biệt.

Với hình thức thi đấu đồng đội quen thuộc, nội dung câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng anh cùng giải thưởng hấp dẫn, VMC kỳ này hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây hồi hộp và gây cấn dành cho tất cả mọi người.

1. Thời gian tham gia:
–  VMC số 1: 16h00 thứ 4, ngày 04/01
–  VMC số 2: 14h00 thứ 4, ngày 11/01
*Starter lưu ý vào phòng thi trước giờ bắt đầu 15 phút để chuẩn bị.
2. Đối tượng tham gia:
Starter ở tất cả văn phòng
3. Thiết bị: smartphone, laptop/ PC có kết nối internet
4. Cách thức tham gia:
a. Đăng nhập vào trận đấu:
– Bước 1: Starter truy cập trang https://2022.vng.com.vn/ trên laptop/ PC để lấy mã Pin Kahoot.
– Bước 2: Truy cập trình duyệt Kahoot.it hoặc ứng dụng Kahoot trên điện thoại, nhập mã Pin ở Bước 1.
– Bước 3: Đặt tên tham gia theo domain và nhấn “Ok, go!”
Lưu ý: Starter phải điền đúng thông tin domain để BTC có thể liên hệ trao thưởng.
– Bước 4: Chọn team theo Business Unit của bạn và sẵn sàng thi đấu.
? Lưu ý: 
– Nếu bạn vào nhầm đội, bạn chọn “Leave team” và vào lại đội theo danh sách.
– Bạn phải tham gia vào đúng BU của mình mới được công nhận kết quả hợp lệ và trao thưởng. Danh sách các đội được BTC quy định như sau:
+ Team 1: BO + CLS + INCT
+ Team 2: ZA
+ Team 3: GE
+ Team 4: PY

b. Hình thức thi đấu:
– Starter theo dõi câu hỏi tại trang https://2022.vng.com.vn/ và chọn câu trả lời tại Kahoot.it.
– Mỗi số sẽ có 10 câu hỏi với các hình thức trả lời khác nhau: trắc nghiệm chọn 1 hoặc nhiều đáp án, sắp xếp theo thứ tự đúng các đáp án, điền đáp án.
– Starter trả lời đúng và trong thời gian càng ngắn, điểm số càng cao.
– Bảng xếp hạng VMC sẽ được tính dựa trên điểm trung bình của đội. Chính vì vậy, Starter hãy rủ rê đồng nghiệp cùng tham gia, phát huy chiến lược đội nhóm để nâng cao thứ hạng của đội và có cơ hội rinh về những giải thưởng hấp dẫn nha.

? Lưu ý:
– Trong quá trình tham gia, Starter không thoát ra khỏi trình duyệt Kahoot.it, tránh tình trạng không thể đặt tên theo đúng domain khi đăng nhập lại.
– BTC có quyền từ chối trao giải cho người tham dự không phải nhân viên VNG và nhân viên không đặt tên theo đúng domain. Thành tích hợp lệ sẽ được tính cho người chơi xếp hạng tiếp theo.
– BTC không tiếp nhận giải quyết các trường hợp không thể tham gia do các yếu tố bên ngoài như mạng truy cập hoặc máy tính của người chơi.

5. Chủ đề và nội dung thi:
Đề thi sẽ có 10 câu hỏi, được ra đề bởi đại diện đến từ VNG Games, ZaloPay, Zalo & TrueID với ngôn ngữ Tiếng Anh và có MC song ngữ dẫn dắt.
– Nội dung câu hỏi xoay quanh 3 chủ đề liên quan đến VNG, logic, toán học, khoa học tự nhiên, kiến thức kinh tế – xã hội,… và sẽ có sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt từ Ban cố vấn ra đề. 

6. Cơ cấu giải thưởng:
Đây là năm đầu tiên VMC có giải thưởng là các sản phẩm công nghệ hấp dẫn dành cho Top 3 Starter xuất sắc nhất nên Starter cố lên nhé!

7. Cách thức trao giải & nhận thưởng:
– Bảng kết quả thi đấu sẽ được đăng tải trên Start Website & myVNG.
– Starter thắng cuộc sẽ nhận được email thông báo từ BTC để xác nhận thông tin và điền các thông tin liên quan.

8. Hotline hỗ trợ: Mọi thắc mắc về chương trình, Starter vui lòng liên hệ DangNH15 (CBC Team) để được hỗ trợ và giải đáp nhé. 

Hẹn gặp lại các Starter tại trận đấu sắp tới!

START

As part of a series of activities to celebrate VNG Reply 2022, VNG Mind Challenges (VMC) will officially launch with 2 special challenge rounds.

This event, VMC will continue to compete with team mode and come with a lot of amazing prizes. VMC 2022 expects to bring exciting moments to Starter and your teammates.

1. Timeline:
– VMC No.1: 4:00 P.M (GMT+7). Wednesday, Jan 4
– VMC No.2: 2:00 P.M (GMT+7). Wednesday, Jan 11
*Note: Starters need to enter the contest room 15 minutes before to prepare.
2. Participants: Starters working at both offices in Vietnam and overseas.
3. Device: Smartphones or laptops/PC with connection to the Internet.
4. How to play VMC:
a. Log in:
– Step 1: Starter visit https://2022.vng.com.vn/ website on your laptop/PC to get the PIN of Kahoot.
– Step 2: Visit the Kahoot.it website on your phone or computer and enter PIN from Step 1.
– Step 3: Enter your name following your DOMAIN, and then click “OK, go!”.
– Step 4: Choose your team based on your Business Unit.
? Note:
– If you accidentally join the wrong team, please choose “Leave team” and join the right one.
– You must participate in your correct BU to be recognized for valid results and awarded. List of the teams:
+ Team 1: BO + CLS + INCT
+ Team 2: ZA
+ Team 3: GE
+ Team 4: PY

b. Format:
– Starter follows the questions at https://2022.vng.com.vn/ website & choose the correct answer at Kahoot.it .
– Each round will have 10 questions with different forms to answer: multiple choice that choose 1 or more answers, arrange in the correct order, or fill in the answers.
– Starter who answers correctly and in less time will receive a higher score.
– VMC rankings will be calculated based on the average score of the team. Therefore, Starter invite your colleagues to join, promote the team strategy to improve the team’s ranking and have the opportunity to win attractive prizes.

? Note:
– During the challenge, Starter can not exit the Kahoot.it to avoid the situation that you are unable to name your domain when log in again.
– The Organizer reserve the right to decline to award prizes for non-Starter participants and Starter does not have the correct domain name. Valid achievements will be counted by the next ranked player.
– The Organizer does not solve the cases that cannot participate due to external factors such as the Internet network of your computer.

5. Topics and content of questions:
– Each battle will have 10 English questions designed by representatives from VNG Games, ZaloPay, Zalo & TrueID.
– The questions revolve around 3 topics related to VNG, logic, mathematics, natural science or socio-economic knowledge,… and the appearance of a special guest from the Advisory board.

6. VMC prizes:
This is the first year VMC has had attractive prizes for Top 3 Starters.

7. Awarding mechanism:
– The winners’ names will be posted on the Start website & my VNG.
– The Organizer will contact Starter via email to confirm the relevant information and award prizes.

8. Contact point: For any inquiries about VMC, please contact Mr. DangNH15 (CBC Team) for support.

See you soon at our first challenge!

START